Manteniment Inmobles

Estudis i posada en marxa de plans de manteniment industrial

Elaborem un pla de manteniment industrial analitzant tots els errors possibles i fem una anàlisi dels recursos necessaris per evitar-los.

Manteniment de grans comunitats de propietaris

Treballem per a grans comunitats de propietaris garantint que els seus edificis estiguin en bones condicions tant legals com tècniques.

Reparacions i adequacions de patrimonis

Desenvolupem tasques administratives i de gestió per a procurar la conservació de l'immoble i optimitzar la inversió del seu propietari.

Manteniment de solars i immobles

Realitzem treballs i protocols per al manteniment i salubritat (desbrossaments, desratitzacions i control de plagues) en solars. Així mateix ens encarreguem del manteniment per tenir en bones condicions immobles buits de la seva propietat.

Assessorament tècnic-econòmic de les solucions que s’hagin d’adoptar

Gestionem i assessorem sobre el manteniment de la seva propietat pensant sempre en les millors solucions a nivell qualitatiu i econòmic per preservar-la en bones condicions.

Manteniment de naus industrials, oficines, comerços, sector educació i hospitalari

El nostre equip està format per especialistes que faran un correcte manteniment de qualsevol instal · lació i s'adequarà a cada tipus de necessitat, tasca i edifici.